Блог за свободни хора

НОВО!

Блог

Публикациите в Мисия Свободен и Здрав се обновяват и редактират. След този процес съответната статията, снимка, колаж или друго се рекламира в началната страница на сайта, в редица социални мрежи, блогове и други и периодично се публикува като коментар под новини и теми на съответната за това тематика. За всяка една от тях, може да бъде договорена рекламна инвестиция на продукт, идея или услуга и да се рекламира активно до достигането на определен брой хора. Статиите, които предстоят да бъдат обновени, можете да намерите тук.

Използвайте това място за рекламното си лого и ще подкрепите безплатните услуги по Проект Духовно Здраве

Схемата „YL“ – пари срещу религия
Блог

Международна религиозна фондация броди из българските училища и вербува за каузата си малки и големи. Застрашава ли това изконните ценности на българския народ, има ли задкулисно финансиране и къде е границата между бизнес и обществена дейност, са въпросите възникващи при среща с нейни представители в България. Огромни палати – частни къщи и апартаменти в затворени луксозни комплекси в София и близките вилни зони, приютяват най-видните измежду лидерите й. Тяхната дейност тече от години под прикритието на привидно обществено полезни проекти, като реновиране на училищни дворове, масови тичания в парковете и ученически лагери, които частично се финансират от въпросното НПО и всичко протича под емблематичните инициали „YL“, а представителите й са тясно свързани с баптистката общност. По време на изпълняването на своите програми, ръководителите на тази фондация вербуват подрастващите към посещаване на допълнително организирани от тях мероприятия, където постепенно се пристъпва към проповядване на религиозни доктрини и ценности, противоречащи на традиционните за Република България култура и религиозност. Важно е да се отбележи, че чрез доктрините на баптистките „църкви“, у нас се подриват традиционните за България посредством Православна вяра църковни тайнства, съхраняването паметта за светците и будителите ни, както и културно – историческото наследство в лицето на иконописта и храмовото изкуство.

           

Перфекционизмът на съвременната личност
Блог

В настоящата статия в качеството на работно определение, под перфекционизъм се разбира интегрална характеристика на психичната дейност на личността, стереотипно проявяваща се в системни определения на психическата дейност (познавателна, комуникативна, емоционално- регулаторна). Понятието „перфекционизъм“ наравно със задоволяването на крайни потребности и следване на нереалистично завишени цели включва и нестабилна самооценка, нереално социално възприятие, избягване на опита за провал, които блокират всяко действие на субекта.

Хората с високо ниво на перфекционизъм не са удовлетворени от своя живот, имат повишено ниво на ригидност и достъп до стрес, панически се боят от неуспеха и демонстрират избягващо поведение, като цяло, значително е понижено нивото на тяхната вътрешна и междуличностна адаптация. (Hewitt, Flett, 1993; Blankstein, Dunkley, 2002; Kilbert, Langhinrichsen-Rohling, Saito, 2005; Юдеева, 2007). Феноменът перфекционизъм положително се асоциира с тревожност, самокритичност, (Rice, Ashby, Slaney, 1998), различна психосоматична и соматоформна симптоматика, (Hewitt, Flett,1991, 1993) суицидни рискове, (Blatt, D.Quinlan, P.Pilkonis, 1995),  както и eмоционално прегаряне burn out (Chang, 2008).

Перфекционизмът и самокритичността са главните причини за страха от неуспех. Всеки индивид в даден период от живота си е преживявал провал при достигането на някаква цел, и това вероятно е било източник на разочарование и болка. Но неуспехът за един перфекционист се преживява много болезнено и травматично. За здравият човек това не изглежда като нещо страшно, но същевременно то може да бъде фатално за човек, който е свръхраним и чувствителен. Перфекционистът в значително по-голяма степен е раним при неуспех, защото ако неговата работа бъде оценена като „средна”, това би означавало за него, че самата негова личност е оценена като „средна и посредствена”. В случаите на екстремален перфекционизъм при даване на обратна връзка за работата, някои хора не правят разлика между преценката за тяхната работа и достойнствата им като личност. Те възприемат обратната връзка като критика не на постиженията и поведението, а на личността им.  Нуждата от бавене,  отлагане,  като защита срещу критиката и провала е особено силна при тези хора, които смятат че на всяка цена трябва да постигнат успех при осъществяването на определена цел, и не виждат други приемливи алтернативи.

Наред с дезадаптивността на перфекционизма, като личностна черта, в различни изследвания в психологията се водят дискусии и за съществуването на „нормален“,“ здравословен“, „адекватен“, „адаптивен“ перфекционизъм, който се характеризира с поставяне на реалистично високи стандарти и цели, стремеж към безукорно поведение,  към удовлетворяване на  мотивирана лична потребност на субекта и способност да се чувства удовлетворен от собствените си постижения.

От психоаналитична гледна точка перфекционизмът е свързан с „изискващият свръх-Аз”. В него се съдържат всички онези правила, норми, предразсъдъци, ограничения, които „доброто” възпитание ни вменява, без да държи сметка всъщност наистина ли са нужни и полезни за здравето и щастието на човешкото същество. Такъв „Свръх-Аз” довежда до перфекционизъм, изчерпване, до повишено напрежение, трудна адаптация и  психосоматизиране. В ранното детство, напреженията в интеракциите между майката и детето (възникващи при деца, които не се хранят редовно и не получават достатъчно любов) довеждат до взаимни разочарования, които са изключително травмиращи. В този ранен период детето прави връзката между нахранване и любов. Неполучаването на храна и любов, детето възприема като изоставяне и изпада в ужас. Така в ранния период тези събития довеждат до фиксация на оралните стремежи на детето. Когато средата е благосклонна към детето, то я приема като собствена майка, оралните стремежи търпят успокоение и развитие.

При възрастните хора обаче оралните стремежи се изявяват в потребност от успокоение на глада, който е свързан с потребността от любов, от стремеж да се намери някой, който да се грижи за тях и да им приготвя храна. Незадоволяването на тези потребности води до отбранителен механизъм на регрес с усещане на глад и повишена стомашна секреция. т.е., налице е хронична фрустрация на интензивна нужда от зависимост, която резултира в характерен и несъзнаван конфликт.  Налице е комбинация от силен стремеж човек да е уважаван, повишена чувствителност, лесна ранимост, висока съзнателност, перфекционизъм и взискателност към себе си. Има едно продължително потискане на емоциите и чувствата от незадоволените потребности, което провокира прекалена и нарушена секреция, водеща до корозия на стомашните стени и най – често до язва. Освен това, перфекционистите са склонни да развият мигрена,  налице е неспособност за постигане както на собствените високи изисквания, така и завист и негодувание към интелектуално и финансово по – успелите. Тези хора са много амбициозни, но – ако не успеят, се самонаказват – с мигрена.

Особената актуалност на феномена перфекционизъм се разглежда във връзка с „нарцистичните кулутури“ в епохата на постмодернизма, със свойствените й злоупотреби със съвременните технологии за незабавно удовлетворяване на потребностите, хаотичната  и обичайно променлива обществено продуктивна система от норми и ценности. Културно – историческата концепция позволява да се разглежда като източник за развитието на перфекционизма особения социокултурен дискурс на съвременността, задаваща специфични форми и способи за социализация, а именно култът към съвършенство, към бърз успех, сила и емоционална сдържаност, водещи до интериоризация на патологични модели на саморегулация и емоционална регулация, развитие на деструктивни стилове на социални взаимодействия, в частност свръхавтономност и  свръхзависимост.

Перфекционизмът е дисфункционална черта на личността предполагаща стремеж за установяване на извънмерно високи стандарти и невъзможност да се изпита удовлетвореност от дейността и се явява его- и социално поощрявано свойство. В съзнанието то се приравнява като добросъвестност, нравствено изискване към себе си и затова малко се осъзнава в качеството на деструктивна черта. Много често резултатът от перфекционизма се свързва и с наличието на враждебност или склонността  да се приписват негативни качества на социалните обекти и по този начин се препятстват социалната желателност, дружелюбност и социалните норми, както и водят до появата на осъждането и злословието.

В съвременни изследвания на клиничната психология се установява, че съществува значима връзка между личностният фактор перфекционизъм с депресивните и тревожните разстройства. Хора с депресивни разстройства, характеризиращи се с неблагоприятно развитие на заболяването и лоша реакция на медикаментозната терапия, демонстрират по – високи показатели на личностният фактор „перфекционизъм“ в сравнение с хора с добра реакция към терапията.

Като обобщение, бих казала, че личностният фактор перфекционизъм се явява сложен психологически конструкт, съчетаващ извънмерно високи стандарти на очакваните резултати от дадена дейност, нарушени социални когниции (приписване на крайно високи очаквания на обкръжаващата среда), персонализация, свързана с постоянно сравнение на себе си с околните, полярно мислене при оценка на резултатите от своята дейност („всичко или нищо“, „ Ако не съм добър във всяка работа, аз нищо не струвам“.), натрупване на негативна информация за резултатите от дейността. Мотивационната основа на перфекционизма се явява интензивният „конфликт на постиженията“ , при които мотивите за „стремеж към успеха“ и „избягването на провала“ се проявяват с еднаква сила.


Автор: Филипа Каменова
Докторант по Медицинска, клинична психология в СУ “Св. Климент Охридски”.
Магистър по клинична и трудова психология и бакалавър по начална училищна педагогика.
Консултант и терапевт под супервизия по когнитивно-поведенческа терапия.
Член на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия.
Автор и водещ на тренинги и обучаващи програми за работа с деца с аутизъм, детска церебрална парализа, хиперактивност с дефицит на вниманието.

Снимка: http://www.collajmag.com

Успехът
Блог
Каква е тайната на успеха?
      Това кратко и обобщаващо понятие " успех" най- често отправяме по най- различни поводи, като пожелание към роднини, близки, приятели, съседи, колеги. " Пожелавам ти здраве, успех!" Най- често получаваме подобни пожелания за празниците. Каква означава думата - “успех”! Какво символизира тя? В тази дума се преплитат няколко значения-  постижение, напредък, растеж. Когато пожелаваме на някого успех, ние всъщност му пожелаваме да постигне нещо, да се развива, да напредне, да се разгърне, да развие своя собствен  личностен потенциал. 
Но ето че идва неминуемо и въпроса: " Кои хора постигат най- често успех? Какви знания, умения и качества притежават тези хора?"
По мое мнение от голямо значение е нашето  лично  възприятие за думата “успех”. 
Така например за някои хора “успехът” е равнозначен на “щастие”, “късмет”, “престиж”, “слава”, “благополучие”. Те очакват, че  успехът като птичка ще  кацне на рамото им, но не знаят как изглежда, каква е формата му и в какво се изразява неговото съдържание, колко дълго ще се задържи при тях. Други хора са толкова фиксирани върху това да открият успеха, че могат да не разберат мига, в който той е бил с тях, просто защото не са го разпознали. 
Подобни възприятия за успех обричат хората на пасивност, вместо на активност. Както и на разочарования и чувства на малоценност, че ето и сега, както и преди, успехът не ги е споходил. Сякаш в динамичното забързано "утре" човекът няма вяра в този успех, не го разбира, не вярва изцяло, че се отнася точно за него, сякаш е станало традиционно понятие, някакаво пожелание, което да отправиш към близките хора. 

А сега няколко други виждания за успех:
В тълковният речник на думата " успех" е написано съществително нарицателно име, мъжки род.
Книжовна заемка от руски, при старобълг. спѣхъ (Супр.), свързана с рус. спесь „успех“ и лат. spēs, мн. spērēs „очакване, надежда“, лит. spėkas „сила“. 

    Всеки един човек възприема и тълкува успеха по различен начин. За някои хора да са успешни означава това те да са щастливи с това, което имат, защото успехът не е непременно материално притежание или постижение. Човек може да се чувства успешен и когато е нахранил бедния, помогнал е на друг в беда, всеки един ден е направил по нещо добро. В този смисъл можете да бъдете успешен като просто седите и разсъждавате, водейки вътрешен безмълвен диалог със самите себе си на някое тихо място и просто съзерцавате водата пред вас или бурното море…
Според мен в думата “успех”  са вплетени символите не на престижа, а на  съзидателността, творческото начало, потребността от самоактуализация, това да "останеш, да си потребен, да те има и след теб дори".
Стремежът към “успех”, в днешният консумативен свят се обозначава и е равносилно на това да имаш пари, достатъчно скъпа кола, няколко имота и т.н. Ако човек няма всички тези неща, означава че не е успешен и сблъскването му с реалността води до невротизъм, депресия, чувство за малоценност, фрустрация и усещане за нещастие и " несправяне с този свят".. Това е материалистичното определение на успеха, но всъщност стремежа към него може да носи и удоволствие, удовлетворение, чувство за изпълнен дълг, за щастие. 
…Креативният стремеж към определена, важна за вас цел, като следствие от ваши лични, дълбоко почувствани нужди, стремежи и таланти (а не символите на успеха), ви носят щастие, но и успех, защото вие функционирате според това, за което сте създадени. Всеки човек е създаден като уникален индивид със своя собствена мисия, цел, призив и съдба. Никой друг няма точто и идентично като твоята мисия. Но за да реализираме тази свой призив, ние трябва да вложим в действие всички дарби, таланти, с които сме родени, както и знанията и уменията, които сме придобили постепенно в живота си. Освен това, думата " успех" е много общо понятие, което включва и това човек да се чувства уверен, сигурен, в това , което е избрал да прави , да има вярата, че е на правилния професионален, социален и личностен път, да усеща вярата- вътрешно присъща, надеждата, че ще се случват все по- успешни действия постепенно и най- вече да обича и да бъде обичан и да се чувства щастлив поради всичко това. Затова истинският успех и истинското щастие не само са свързани, но едното води след себе си и другото.”
      И така нека да обобщим: успехът в голяма степен зависи от нас самите. Нашите възприятия и представи за успех ни ръководят как да постъпим, за да ни споходи успехът, така както спохожда други хора. Някои предпочитат да чакат. Други не чакат, а с действията си се стремят към успеха. 
Мисловните и поведенчески модели на много успешните хора са различни от тези на средностатистическият човек. Някои хора се радват само на моментен успех. Това, което аз намирам за удивително е че има хора, които успяват в различни сфери от живота отново и отново през целият им жизнен път.Успешните хора не практикуват да бъдат успешни- това им е вътрешно присъщо. Нека разгледаме сега 7 общи черти на високо успушните хора (по материали от Nova Vizia.com):
   Работят здраво:  Успешните хора често стават рано и работят до късно. Те разбират, че успеха се дължи на сериозен труд и са готови да го положат. Такива хора не си гледат часовника, а са фокусирани върху резултата.  За разлика от други,  които непрекъснато се оплакват от различни проблеми, те са ориентирани да намерят разрешения, като прилагат различни творчески подходи.
   Инвестират в себе си. Успешните хора не достигат някакво ниво и да живеят на лаврите си.  Те постоянно инвестират в растежа и развитието си. Такива хора работят върху своите личностни качества, лидерски умения, мениджърски способности и други аспекти от  личността си.  Те имат  неноситен глад за знание. Четат книги, изследвания, посещават семинари и курсове, учат се от ментори и обучители до себе си, за да напредват постепенно и да са пробивни.
Знаят какво искат да постигнат. Успешните хора имат ясна визия и цели какво искат да постигнат и защо го искат в професионалния и в личния си живот. Те насочват времето и енергията си при изпълнението на техните цели. Въпреки че не могат да предположат със сигурност какъв ще е крайният резултат, успешните хора имат визия за всяка конкретна стъпка по техния път. Да имаш ясна идея, за това какво искаш да правиш, да бъдеш или да постигнеш идва на различен период от време за всеки от нас.Но след като имаш идеята е хубаво да я развиеш и облечеш в конкретни стъпки.
Вдъхновени са от това, което правят. Ако не се забавляваш от това, което правиш, тогава няма да успешен в него. Успешните хора истински изпитват удовлетворение в техния живот и работа и именно поради това те са добри във всичко, което правят.
Изграждат взаимоотношения с други хора. Да общуваш не значи да си близо до хора с авторитет или да се разхождаш напред- назад с важни хора. Това означава изграждане на взаимоотношения  на всички нива вътре и извън вашата работна среда. Общуването ви дава ценен извор на ресурси, от който да черпите. Успешните хора са открили силата на взаимоотношенията. Те са дружелюбни и приятелски настроени, интересуват се от личността, ценностите , вътрешния свят на другите. Истински да те е грижа за другия се забелязва и печели симпатията на другите около теб.
Поемат обучителен риск. Обучителен риск е когато сте си направили домашната работа и правилно сте преценили ситуацията. За да се придвижите от мястото, на което сте в момента, трябва да сте готови да поемете някои рискове. Рисковете ще включват възможност за отхвърляне и провал, но успешните хора не се страхуват да експериментират. Те знаят, че липсата на любопитство ражда  посредственост. Те не отхапват от хляба повече, отколкото могат да сдъвчат- те постоянно поемат малки крачки към постигането на целта.
  Постигат резултати. Успешните хора не мислят само да това, което искат, те изработват мечтите си. Те са ориентирани към целите и поради това често постигат виденията и мисиите, които са си поставили. Такива хора поемат отговорността да развиват своя потенциал, докато не постигнат резултатите, които искат и които променят техния живот. 
Тези комбинирани общи черти и навици дават  на успешните хора голяма преднина. Ако искате да преживеете успех в своя личен и професионален живот, тогава вземете черти и се опитайте да ги приложите в своя живот. Освен тях, помислете за онези мисли, активности или отношения, които извършвате  и те ви водят до успех и също ги вложете в действие.

Автор: Филипа Каменова
Докторант по Медицинска, клинична психология в СУ “Св. Климент Охридски”.
Магистър по клинична и трудова психология и бакалавър по начална училищна педагогика.
Консултант и терапевт под супервизия по когнитивно-поведенческа терапия.
Член на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия.
Автор и водещ на тренинги и обучаващи програми за работа с деца с аутизъм, детска церебрална парализа, хиперактивност с дефицит на вниманието.

снимка: https://pi.tedcdn.com
Награди за участващите в "Кажи на всички"!
Бъдете здрави със Свободен и Здрав и Приятели! Вземете ваучер за отстъпка от 5% при пазаруване на био храни, като участвате в рубриката „Кажи на всички“! Ваучерът се предоставя от BIOchoice - магазин за здраве и красота и е за многократна употреба в рамките на една календарна година. Получава се и се ползва персонално, а за да участвате просто заявете своето желание в свободен текст с координати за връзка тук.
Кажи на всички
Блог
Има ли нещо, което желаете да споделите на висок глас? Искате всички да го чуят, да се излее от Вас? Твърде вероятно е да е точно обратното, но Свободен и Здрав реши да счупи стереотипа и да провокира случайни хора към това да отправят послание към другите оттук. И посредством социалните мрежи, редица форуми и групи, човекът, неговото послание, образ или избрана снимка, могат да достигнат до хиляди познати и непознати души. Опитайте...
За контакти - тук
Приятно изкарване на времето в компанията на Свободен и Здрав!
Можете да ни следите също и във Фейсбук 
F - Мисия Свободен и Здрав и F - Проект Духовно Здраве
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg