Смирението е сила

Смирението е сила

Кое е по- нелепо, да се възгордее силния или да се сниши до тревата слабия?

Може би най - достойно е да стане кротък този, който е над останалите в силата си, а грозно би било довчерашният "никой" да се надцени.

Неписаните поведенчески закони текат успоредно на житейските, а от възможните комбинации някои богатеят в истинският смисъл на това. Защото най - мощният не го изтъква, а състрадавайки слабия благородно умножава силата си.

А този, който е на дъното на своята нищета, така и няма да се измъкне генерирайки завист - защото той получава вече своята утеха чрез нея.

Невидимите закономерности са подобни на махало - ако го засилиш в едната крайност то неминуемо ще отиде в другата!

Автор и колаж: Sandi Petrov
Снимка: http://jefflockert.com

Вижте повече по темата

Сподели
Използвайки РЕКЛАМНИТЕ УСЛУГИ на Мисия Свободен и Здрав, 
подпомагате БЕЗПЛАТНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ по Проект Духовно Здраве!
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg