На Вашето внимание са следните рекламни възможности:
Реклама

1. Динамична публикация
Динамичната публикация е създадена от авторът на този блог. Съдържанието и се актуализира при необходимост. Отделни извадки от нея се цитират често в социалните мрежи, добавят се нови линкове и снимки, което е възможност за пряка или косвена реклама и е с опция за последващо допълнително промотиране. Динамичността на такава публикация позволява внедряването на нови рекламни нюанси и тяхното дълготрайно позициониране, поради факта, че тя продължава да се чете от потребителите. Ефективността на подобни рекламни послания е по - висока заради обвързаността с тематиката на публикуваното в статията. Всичко това прави публикацията подходящо място за рекламиране на Вашите идеи, услуги и продукти.

2. Продуктово позициониране в рекламна снимка, която съдържа духовно или социално послание. Ваш продукт, лого, търговски обект, или рекламно съоръжение, могат да бъдат част от самата снимка по елегантен начин. Снимката ще се разпространява като послание чрез блоговете, социалните мрежи и сайтовете. През първата седмица на началната страница на Проект Духовно Здраве и/или Мисия Свободен и Здрав ще стои рекламата, а впоследствие в меню "блог" линк към статията. Възможно е съчетаването на динамична публикация и снимка с продуктово позициониране, за по - силно рекламно въздействие.

3. Във всяка страница и подстраница има възможност да добавим Вашето лого, линк или кратък текст описващ Вашият принос към Проекта.

Използвайте това място за рекламното си лого и ще подкрепите безплатните услуги по Проект Духовно Здраве

Можете да ни следите също и във Фейсбук 
F - Мисия Свободен и Здрав и F - Проект Духовно Здраве
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg